Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Hulajnogi elektryczne bez wątpienia są obecnie jednym z najbardziej popularnych środków transportu. Choć wolniejsze od roweru, omijają miejskie korki trasami zdecydowanie bardziej przyjemnymi niż trzypasmówka. Wybierane najczęściej jako pojazd do pracy dają możliwość dotlenienia się dzięki stosunkowo powolnej jeździe np. po parku. Dzięki nim unikasz także tłumów w komunikacji miejskiej. Przez długi czas jednak przepisy dotyczące jednośladów budziły wątpliwości. Z jaką prędkością można jeździć hulajnogą? Gdzie możemy się nią poruszać, a gdzie grozi to mandatem? Wyjaśniamy poniżej.

Niejasne przepisy

Gdy mamy do czynienia z niejednoznaczną interpretacją przepisów (lub ich brakiem), budzą się w nas wątpliwości i ciężko wyjaśnić jest wszelkie niejasności. Dlatego Rząd powoli próbuje określić nowe przepisy ruchu drogowego, uwzględniające UTO, czyli Urządzenia Transportu Osobistego. Według przepisów jest to „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h”. Definicja ta obejmuje zatem nie tylko hulajnogi, ale także deski elektryczne oraz wszelkiego rodzaju jeździki. W świetle tych przepisów zatem gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Kim jest kierowca?

Wiadomo, że dotychczas możliwymi miejscami jazdy UTO były prywatne posesje, chodniki, pobocza, parki i lasy oraz miejsca nieobjęte zakazem. Jak powszechnie wiadomo, jazda chodnikiem była dotychczas krytykowana, jednak nie istniały przepisy, na podstawie których można było zostać za to ukaranym. Wynikało to również z problemem określenia statusu prawnego osoby kierującej takim pojazdem (piesi czy kierowcy motorowerów?).

Miejsca, którymi można jeździć hulajnogami

Gdzie zatem można jeździć hulajnogą elektryczną, skoro osoby korzystające z takiej formy uznawane były za pieszych (a to z kolei obowiązywałoby je do korzystania z chodnika). Co bardziej budzące wątpliwość, hulajnogą nie można poruszać się ścieżką rowerową, a przecież to idealne miejsce dla pojazdu osiągającego określoną wyżej prędkość. Dynamiczny rozwój technologii wpłynął bezsprzecznie także na ruch drogowy. Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po ulicy? Czy hulajnogą można jeździć po ścieżce rowerowej? Czy w obręb poruszania się hulajnogą wchodzą też chodniki? 

Te i inne kwestie nie zostały jeszcze uregulowane przez polskie prawo, jednak wiadomo już, że docelowym miejscem dla hulajnóg powinny być ścieżki rowerowe (zgodnie z regulacją dostępną pod poniższym linkiem). Oprócz tego kierowcy będą mogli skorzystać z alternatywy, jaką są drogi, z tym że ograniczenie jazdy nimi wynosi maksymalnie 30km/h. Chodnik (i to także taki o szerokości 2 metrów) można wykorzystać dopiero wtedy, gdy nie ma innej możliwości (gdy w pobliżu nie ma pobocza lub drogi). Póki co jednak zabronione jest poruszanie się hulajnogami drogą i ścieżkami rowerowymi.

Kolejne kontrowersje

Parkowanie hulajnóg również należy do jednej z kwestii spornych w kontekście użytkowania. Wiadomo, że pozostawienie wypożyczonej hulajnogi na drodze lub bezpośrednio na ścieżce rowerowej, czy chodniku. Stwarza to niebezpieczeństwo osobom, które poruszają się wózkami inwalidzkimi lub są niewidome. Jednak jak wszystko, co związane jest z tym tematem, temat parkowanie również jest nieprecyzyjnie sformułowany. Kończąc korzystanie z hulajnogi, najlepiej bazować na własnej logice i zostawiać je w miejscach dobrze oświetlonych, widocznych, tak by umożliwić poruszanie się też innym uczestnikom ruchu.