Gwarancja

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją na okres:

  • 12 miesięcy, dla przedsiębiorców licząc od daty zakupu.
  • 24 miesięcy, dla konsumentów licząc od daty zakupu.

Gwarancji podlegają w szczególności wady materiałowe oraz produkcyjne ujawnione w nabytym towarze.

Gwarancji nie podlegają w szczególności wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (zarysowania, uderzenia, rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niewłaściwym bądź niedbałym użytkowaniem.

W sytuacji, w której odbiorca uzna, że towar podlega reklamacji prosimy najpierw o kontakt mailowy na adres:  boardsport@boardsport.pl lub wysłanie zgłoszenia z naszej strony przez formularz zamieszczony po prawej stronie lub telefoniczny z nami oraz o zastosowanie się do otrzymanych instrukcji.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przesłanie oryginalnego dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT) oraz dokumentu reklamacji towaru lub oświadczenia reklamacyjnego, zawierającego opisane wady stwierdzone w towarze oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki). Na życzenie prześlemy dokument zgłoszenia reklamacyjnego. Data otrzymania tych dokumentów jest datą zgłoszenia reklamacji i od tego momentu biegnie okres rozpatrzenia reklamacji o ile nie występuje konieczność uzyskania dodatkowych danych umożliwiających jej rozpatrzenie (przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru, odesłanie towaru do sklepu itp.) o czym poinformujemy w momencie pierwszego kontaktu w sprawie reklamacji,.

Jeśli poprosimy o odesłanie reklamowanego towaru to od daty jego otrzymania liczymy czas na rozpatrzenie reklamacji. Odsyłany towar  powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z towarem lub kompletu informacji a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji klient ma prawo wyboru między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy zawartej ze sklepem ecohulajnogi.pl

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką prywatności.

Boardsport logo